هوا به اندازه کافی گرم شده و برای بازدید از کندوها مساعد است در این بازدید بایستی به چند مورد توجه شود که در مطلب زیر به اختصار کمی در مورد آن می نویسم

۱ـ در ابتدا باید از وجود ملکه در کندو و سلامت آن مطمئن شوید تا در صورتی که کندوی شما فاقد ملکه باشد بایستی یا آن را در کندوی دیگری ادقام نمایید

۲- موم های سیاه را از کندو خارج نمایید و به جای آن ژوکه تمی در کندو قرار دهید

۳- داخل کندو را از موم و در صورت آلودگی از آلودگی تمیز نمایید

۴- کندو را با شربت شکر به نسبت ۱ به ۱ جهت تحریک ملکه جهت تخم ریزی تغذیه نمایید

لطفا نظرات و ژیشنهادات خود را در مورد این پست با من در میان گذاشته تا نواقص و اشکالات آن را رفع کنم